Latest

Synology DS3617XS NAS 12-BAY

Synology DS3617XS NAS 12-BAY

Dung lượng lưu trữ tối đa 144TB Hỗ trợ NVR 75 camera (Đã bao gồm 2 camera miễn phí) ..

Synology RX1217SAS Expansion Unit 12-Bay

Synology RX1217SAS Expansion Unit 12-Bay

Dung lượng lưu trữ tối đa 144TB Hardware Specifications ..

Synology DS2415+ NAS 12-Bay

Synology DS2415+ NAS 12-Bay

Dung lượng lưu trữ tối đa 144TBHỗ trợ NVR 40 camera (Đã bao gồm 2 camera miễn phí) ..

Synology DS418Play NAS 4-Bay

Synology DS418Play NAS 4-Bay

Dung lượng lưu trữ tối đa 48TBHỗ trợ NVR 25 camera (Đã bao gồm 2 camera miễn phí) ..

Synology DS218Play NAS 2-Bay

Synology DS218Play NAS 2-Bay

Dung lượng lưu trữ tối đa 24TBHỗ trợ NVR 15 camera (Đã bao gồm 2 camera miễn phí) ..

Synology DS218 NAS 2-Bay

Synology DS218 NAS 2-Bay

Dung lượng lưu trữ tối đa 24TBHỗ trợ NVR 20 camera (Đã bao gồm 2 camera miễn phí) ..

Synology DS118 NAS 1-Bay

Synology DS118 NAS 1-Bay

Dung lượng lưu trữ tối đa 12TBHỗ trợ NVR 15 camera (Đã bao gồm 2 camera miễn phí) ..

 Synology DS216SE NAS 2-Bay

Synology DS216SE NAS 2-Bay

Dung lượng lưu trữ tối đa 24TBHỗ trợ NVR 5 camera (Đã bao gồm 2 camera miễn phí) ..

Synology DS416Slim NAS 4-Bay

Synology DS416Slim NAS 4-Bay

Dung lượng lưu trữ tối đa 8TBHỗ trợ NVR 8 camera (Đã bao gồm 2 camera miễn phí) ..

Synology DS115J NAS 1-Bay

Synology DS115J NAS 1-Bay

Dung lượng lưu trữ tối đa 12TBHỗ trợ NVR 5 camera (Đã bao gồm 2 camera miễn phí) ..

Synology DS718+ NAS 2-Bay

Synology DS718+ NAS 2-Bay

Dung lượng lưu trữ tối đa 84TBMở rộng tối đa 7-Bay (DX517 x 1)Hỗ trợ NVR 40 camera (Đã bao gồm ..

Synology RS818+ NAS 4-Bay

Synology RS818+ NAS 4-Bay

Dung lượng lưu trữ tối đa 96TBMở rộng tối đa 8-Bay (RX418 x 1)Hỗ trợ NVR 40 camera (Đã bao gồm ..

Synology RS3618XS NAS 12-Bay

Synology RS3618XS NAS 12-Bay

Dung lượng lưu trữ tối đa 432TBMở rộng tối đa 36-Bay (RX1217/RX1217RP x 2)Hỗ trợ NVR 75 camera ..

Synology DX1215 Expansion Unit 12-Bay

Synology DX1215 Expansion Unit 12-Bay

Hardware Specifications Applied Models ..

Synology DX517 Expansion Unit 5-Bay

Synology DX517 Expansion Unit 5-Bay

Hardware Specifications Applied Models ..

Synology DX513 Expansion Unit 5-Bay

Synology DX513 Expansion Unit 5-Bay

Hardware Specifications Applied Models ..