NVR

Asustor AS1002T NAS 2-Bay

Asustor AS1002T NAS 2-Bay

Asustor AS1002T NAS 2-Bay Mở rộng tối đa 10-Bay (AS6004U X 2) Dung lượng lưu trữ đến 120TB Thiết bị..

5,102,900đ Ex Tax: 4,639,000đ

Asustor AS1004T NAS 4-Bay

Asustor AS1004T NAS 4-Bay

Asustor AS1004T NAS 4-BayMở rộng tối đa 12-Bay (AS6004U X 2)Dung lượng lưu trữ đến 144TBThiết bị ghi..

8,105,900đ Ex Tax: 7,369,000đ

Asustor AS3102T NAS 2-Bay

Asustor AS3102T NAS 2-Bay

Asustor AS3102T NAS 2-BayMở rộng tối đa 14-Bay (AS6004U X 3)Dung lượng lưu trữ đến 168TBThiết bị ghi..

7,027,900đ Ex Tax: 6,389,000đ

Asustor AS3104T NAS 4-Bay

Asustor AS3104T NAS 4-Bay

Asustor AS3104T NAS 4-BayMở rộng tối đa 16-Bay (AS6004U X 3)Dung lượng lưu trữ đến 192TBThiết bị ghi..

10,712,900đ Ex Tax: 9,739,000đ

Asustor AS3202T NAS 2-Bay

Asustor AS3202T NAS 2-Bay

Asustor AS3202T NAS 2-BayMở rộng tối đa 14-Bay (AS6004U X 3)Dung lượng lưu trữ đến 168TBThiết bị ghi..

8,622,900đ Ex Tax: 7,839,000đ

Asustor AS3204T NAS 4-Bay

Asustor AS3204T NAS 4-Bay

Asustor AS3204T NAS 4-BayMở rộng tối đa 16-Bay (AS6004U X 3)Dung lượng lưu trữ đến 192TBThiết bị ghi..

11,790,900đ Ex Tax: 10,719,000đ

Asustor AS6102T NAS 2-Bay

Asustor AS6102T NAS 2-Bay

Asustor AS6102T NAS 2-BayMở rộng tối đa 14-Bay (AS6004U X 3)Dung lượng lưu trữ đến 168TBThiết bị ghi..

8,732,900đ Ex Tax: 7,939,000đ

Asustor AS6104T NAS 4-Bay

Asustor AS6104T NAS 4-Bay

Asustor AS6104T NAS 4-BayMở rộng tối đa 16-Bay (AS6004U X 3)Dung lượng lưu trữ đến 192TBThiết bị ghi..

13,066,900đ Ex Tax: 11,879,000đ

Asustor AS6202T NAS 2-Bay

Asustor AS6202T NAS 2-Bay

Asustor AS6202T NAS 2-BayMở rộng tối đa 14-Bay (AS6004U X 3)Dung lượng lưu trữ đến 168/TBThiết bị gh..

12,967,900đ Ex Tax: 11,789,000đ

Asustor AS6204RD NAS 4-Bay

Asustor AS6204RD NAS 4-Bay

Asustor AS6204RD NAS 4-BayMở rộng tối đa 16-Bay (AS6004U X 4)Dung lượng lưu trữ đến 192TBThiết bị gh..

29,643,900đ Ex Tax: 26,949,000đ

Asustor AS6204RS NAS 4-Bay

Asustor AS6204RS NAS 4-Bay

Asustor AS6204RS NAS 4-BayMở rộng tối đa 16-Bay (AS6004U X 3)Dung lượng lưu trữ đến 192TBThiết bị gh..

22,306,900đ Ex Tax: 20,279,000đ

Asustor AS6204T NAS 4-Bay

Asustor AS6204T NAS 4-Bay

Asustor AS6204T NAS 4-BayMở rộng tối đa 16-Bay (AS6004U X 3)Dung lượng lưu trữ đến 192TBThiết bị ghi..

15,167,900đ Ex Tax: 13,789,000đ

Asustor AS6208T NAS 8-Bay

Asustor AS6208T NAS 8-Bay

Asustor AS6208T NAS 8-BayMở rộng tối đa 20-Bay (AS6004U X 3)Dung lượng lưu trữ đến 240TBThiết bị ghi..

23,835,900đ Ex Tax: 21,669,000đ

Asustor AS6210T NAS 10-Bay

Asustor AS6210T NAS 10-Bay

Asustor AS6210T NAS 10-BayMở rộng tối đa 22-Bay (AS6004U X 3)Dung lượng lưu trữ đến 264TBThiết bị gh..

28,983,900đ Ex Tax: 26,349,000đ

Asustor AS6212RD NAS 12-Bay

Asustor AS6212RD NAS 12-Bay

Asustor AS6212RD NAS 12-BayMở rộng tối đa 24-Bay (AS6004U X 3)Dung lượng lưu trữ đến 288TBThiết bị g..

48,805,900đ Ex Tax: 44,369,000đ

Showing 1 to 15 of 51 (4 Pages)